Category: Blog

Kortdurend behandelen… maar hoe?

Kortdurend behandelen klinkt bijzonder fraai. Maar hoe doe je dat? Wanneer we spreken over kortdurend behandelen, spreken we over het spanningsveld tussen de factoren tijd en resultaat. Je wilt iemand een behandeling aanbieden die kortdurend is, en tegelijk wil je een behandeling geven die ook tot het gewenste resultaat leidt. Je cliënt na een beperkt aantal gesprekken de…
Read more

Niet de diagnose maar de hulpvraag

Zoals eerder besproken is een van de basisprincipes van het kortdurend behandelen dat er geen diagnoses maar hulpvragen worden behandeld. Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar in de praktijk is dat het allerminst. En de gevolgen hiervan, voor de wijze waarop we behandelen, zijn verstrekkend.  Om te beginnen is het belangrijk om te erkennen dat wij therapeuten gebukt gaan…
Read more

Doelen stellen

Eén van de meest uitdagende en tegelijk meest belangrijke taken die de hulpverlener in de intake te doen staat, is het stellen van goede behandeldoelen. Ik ben van mening dat als ik voor mijn intakegesprek slechts één onderdeel van mijn vaste set vragen zou mogen uitvragen, ik zou kiezen voor het onderdeel ‘behandeldoelen’. In aansluiting…
Read more

De therapeut die zichzelf overbodig maakt

Om een behandeling kortdurend te kunnen houden ben ik van mening dat je aan één behandelaar niet genoeg hebt. Je zult een duo nodig hebben. Dat duo zal moeten bestaan uit één getrainde behandelaar met ervaring in de klinische psychologie. En één therapeut in opleiding die deze cliënt door en door kent, en er bovendien…
Read more

Het intakegesprek

De intake in een kortdurend behandeltraject kent een aantal kenmerken. Het centrale thema is echter in één woord samen te vatten en dat is: focus. Met ‘focus’ bedoel ik dat er aandacht wordt gegeven aan datgene wat nu belangrijk is gezien deze hulpvraag en dat andere zaken dus voor dit moment even links blijven liggen. Waar we bij de…
Read more

De knik

Om effectief kortdurend te kunnen behandelen is het belangrijk te beseffen dat het doel van de behandeling nooit ver weg kan liggen. In een eerder artikel beschreef ik al de oplossingsgerichte vraag die centraal zou moeten staan bij het bepalen van de richting van de behandeling, namelijk “wat wil deze cliënt in de behandeling bereiken…
Read more

De magie van een goede start

Zoals eerder vermeld gebeurt er in het intakegesprek iets belangrijks in de behandelkamer. De cliënt heeft mogelijk opgezien tegen dit gesprek en er begint een zekere mate van opluchting plaats te vinden wanneer het gesprek vordert en de cliënt zich op zijn gemak begint te voelen. Wanneer de behandelaar vervolgens helpt om orde te scheppen…
Read more

Tussentijdse evaluatie

Tijdens de intakefase kies je met je cliënt een focus voor de behandeling. In het artikel over het intakegesprek beschreef ik eerder waarom die focus zo belangrijk is om in korte tijd grote stappen te kunnen zetten. Een minstens even grote uitdaging als het vinden van de focus is echter het gedurende de behandeling vasthouden van die…
Read more

De positieve uitzondering

Een interessante, oplossingsgerichte, vraag is de vraag naar de uitzondering op de klacht. Veel cliënten hebben het idee dat hun klachten er áltijd zijn, en dat de mate waarin de klacht aanwezig is ook áltijd dezelfde is. In de praktijk blijkt dat echter vrijwel nooit het geval. En dat is een interessant gegeven. Wanneer er…
Read more

Het omzetten van de wissel

De belangrijkste vraag die we onszelf bij het aangaan van een kortdurende behandeling stellen, is de vraag naar het doel van de behandeling. Wat wil de cliënt in deze behandeling bereiken? Of om het in de vorm van een oplossingsgerichte vraag te herformuleren: wat wil de cliënt bereiken om achteraf te kunnen vaststellen dat deze behandeling zinvol is geweest?  Het stellen…
Read more