Leestips

Boekentips om verder te lezen over het kortdurende behandelmodel

Handboek KOP-model

Paul Rijnders en Els Heene

Dankzij Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn doorgronden patiënten sneller hun klachten en leren ze hun gedrag en gewoonten aan te passen. In het boek worden de methode, de achtergronden en de toepassingsgebieden beschreven en met praktijkvoorbeelden geïllustreerd. Hiernaast verschijnen twee stappenplannen (voor volwassenen en voor kinderen). Het boek is bestemd voor eenieder die in de eerste lijn werkzaam is, zoals psychologen, SPV’ers, huisartsen, maatschappelijk werkenden en psychiaters, klinisch psychologen en medisch specialisten.

Oplossingsgerichte vragen

Frederike Bannink

Het handboek Oplossingsgerichte vragen heeft als doel gespreksvoering simpel en positief te maken voor professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg, en in situaties van management, leidinggeven, coaching, mediation en onderwijs. Cliënten worden op respectvolle wijze uitgenodigd hun doel te formuleren met een beschrijving van wat ze voor het probleem in de plaats willen, de uitzonderingen op het probleem te vinden en voort te bouwen op hun sterke kanten en op wat in hun leven werkt. Dit wordt gemakkelijk gemaakt door het stellen van de 1001 oplossingsgerichte vragen die in dit boek beschreven staan. Stap voor stap en hoofdstuk na hoofdstuk wordt daarbij het proces van het werken met een oplossingsgerichte – toekomstgerichte – focus beschreven.

Eigen kracht

Peter den Boer

Eigen kracht beschrijft het proces dat de cliënt eerst zelf en daarna met hulp van de praktijkondersteuner van de huisarts (poh-ggz) doorloopt: van hulpvraag naar actieplan tot uitvoering. Er is extra aandacht voor burn-out, verslavingszorg, culturele problematiek en de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook wordt kritisch gekeken naar de nieuwe indeling van ggz in basis-ggz en gespecialiseerde ggz. Het boek bevat vele praktische schema’s en oefeningen waardoor de lezer vertrouwd raakt met het paradigma van eigen kracht, de kracht van de persoonlijke stijl in het omgaan met stress en het voorkomen van psychische klachten, en de houding van hulpverleners die daarbij nodig is.

Het vijf-gesprekken model

Rob Stoffer

Het vijf-gesprekkenmodel is een werkwijze waarbij patiënten zonder wachttijd een behandeling van maximaal vijf gesprekken krijgen aangeboden. Als daarna verdere hulp nodig is, draagt de behandelaar zorg voor een adequate interne of externe verwijzing. Maar meer dan de helft van de patiënten blijkt genoeg te hebben aan deze vijf gesprekken. In dit boek worden de werkwijze en de achtergrond beschreven. Door de veelvuldige praktijk-illustraties kan de lezer stap voor stap de principes volgen die ten grondslag liggen aan het model. Die principes bieden ruimte aan vele methoden en technieken.
De werkwijze biedt een oplossing voor de wachtlijstproblematiek en vergroot het werkplezier van behandelaars.

The heroic client

Berry Duncan en Scott Miller

In dit boek geven de auteurs een visie op psychologische behandelingen. Hun visie richt zich op empowerment van de cliënt door hem de ‘held’ van de behandeling te maken. Zij zetten zich af tegen de traditonele focus op diagnoses, ´zilveren kogel´ technieken en magische pillen, welke door hen worden neergezet als empirisch failliet. Zij richten zich op een vaak genegeerde maar cruciale factor die het succes van behandelingen vaak bepaalt, namelijk de cliënt zelf. The heroic client verleidt therapeuten om traditionele patronen los te laten en de cliënten neer te zetten als de held van de behandeling.