Over

Over mij

Als geen ander heb ik ondervonden hoe groot de omslag kan zijn tussen werken in de specialistische GGz en de kortdurende behandelsetting. In 2010 maakte ik de overstap van werken met angststoornissen in de specialistische (tweede- en derdelijns) GGz naar werken in de generalistische basis GGz (destijds eerstelijnszorg).

Inmiddels werk ik een aantal jaren als behandelaar in een kortdurende setting en ben ik erg enthousiast over de behandelvisie. En dit niet alleen vanwege de positieve reacties van mijn cliënten, die zich soms aanmeldden in de verwachting een langdurige en zware behandeling voorgeschreven te krijgen en uiteindelijk met een beperkt aantal gesprekken weer tevreden het pand verlieten. Achter het kortdurend behandelen zit een visie die (binnen de professionele kaders) uitgaat van een sfeer van gelijkwaardigheid tussen cliënt en hulpverlener, die uitgaat van een respectvolle en niet dwingende benadering door de therapeut van de cliënt.

Dat is een uitgangspunt dat voor zowel cliënt als therapeut prettig is om vanuit te werken. Hieruit vloeit tevens voort dat het een grote mate van verantwoordelijkheid voor het herstelproces neerlegt bij de cliënt waarmee de druk bij de therapeut wordt weggehaald om iemand ‘beter te maken’. De therapeut is slechts een hulpmiddel, een bijzonder kundig hulpmiddel maar nog altijd slechts een hulpmiddel, dat de cliënt kan helpen om zijn of haar doelen te bereiken.

Ik ben praktijkhouder van een psychologiepraktijk in Arnhem (Progress). Daarnaast geef ik trainingen in het kortdurende behandelmodel en beheer ik de zelfhulpwebsite Behandelhulp.

Over deze site

Kortdurendbehandelen.nl is een initiatief dat werd opgezet in het kader van de huidige ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg, waarbij onder druk van verschillende partijen verwacht wordt dat psychologische behandelingen steeds korter, efficiënter en effectiever zijn. Zorgverzekeraars sloten met de minister en het CVZ (tegenwoordig het Zorginstituut Nederland) een pact om kostenbeheersing in de geestelijke gezondheidszorg mogelijk te maken. Met name met de komst van de Basis GGz en een toenemende budgetverschuiving van de specialistische GGz naar de Basis GGz, nam de noodzaak voor therapeuten toe om in staat te zijn kortdurend te behandelen. Maar er is goed nieuws. Want kortdurend behandelen blijkt in de praktijk bijzonder effectief en bovendien als een prettige vorm van behandelen te worden ervaren door zowél cliënten als behandelaren.


Ondanks deze voordelen is voor veel therapeuten het kortdurend werken toch geen vanzelfsprekendheid. Met name voor hen die gewend waren in de specialistische GGz (voorheen de 2e lijn) te werken, is het werken in de Basis GGz met zijn kortdurende behandelproducten een behoorlijke omslag. Juist die groep heeft behoefte aan input hoe kortdurend behandelen in de praktijk vorm te geven. Met deze website hoop ik hen tegemoet te komen. En ook voor beginnende therapeuten die hun loopbaan starten in de Basis GGz, of voor therapeuten die al langer kortdurend werken maar geïnteresseerd zijn hoe collega’s kortdurende behandelingen vormgeven, hoop ik dat deze website een doeltreffend hulpmiddel kan zijn.

Visie

Belangrijk vind ik te benadrukken dat deze website een visie geeft op kortdurend behandelen en vanuit die visie een aantal praktische handvaten. Dit is een visie die dicht aansluit bij moderne inzichten over kortdurend behandelen, voortkomend uit het KOP-model van Rijnders, het vijfgesprekken-model van Stoffer, oplossingsgerichte therapie en cognitieve gedragstherapie. Maar net als op iedere andere visie kan ook over de hier beschreven visie gediscussieerd worden, en de insteek is dus ook niet om dit te presenteren als de énige visie die er kan zijn op kortdurend behandelen. De informatie op deze website kan gebruikt worden ter lering en inspiratie, maar is niet bedoeld als norm voor de invulling van kortdurend behandelen. Juist onze grootste kracht als therapeuten is naar mijn idee onze creativiteit, en kortdurend behandelen betekent ook juist die creativiteit kunnen aanboren om je cliënt zo snel mogelijk weer op eigen benen te laten staan.